Ανακοινώσεις  
Έναρξη αιτήσεων νέου κύκλου ΠΜΣ (2018-2019) (13/09/2018)
Νέα ιστοσελίδα του ΠΜΣ (06/09/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (12/07/2018)
Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας (27/06/2018)
Εξετάσεις Εαρινού εξαμήνου 2017-2018 (04/06/2018)
 Π.Μ.Σ. Γεωχωρικές Τεχνολογίες 
Γενικά

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής T.E. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016 − 2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί, με το άρθρο 98 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και ισχύει, το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). 

 Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και επανιδρύει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» ή αγγλικό τίτλο «Geospatial Technologies», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Η απόφαση της επανίδρυσής του έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3307/Β΄/10-8-2018).

 


Αντικείμενο – Σκοπός

(Περισσότερα...)