Ανακοινώσεις  
Έναρξη αιτήσεων νέου κύκλου ΠΜΣ (2018-2019) (13/09/2018)
Νέα ιστοσελίδα του ΠΜΣ (06/09/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 (12/07/2018)
Ωράριο Λειτουργίας Γραμματείας (27/06/2018)
Εξετάσεις Εαρινού εξαμήνου 2017-2018 (04/06/2018)
 Π.Μ.Σ. Γεωχωρικές Τεχνολογίες 
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι οι Γεωχωρικές Τεχνολογίες, δηλαδή ο κλάδος των επιστημών που αναφέρονται στην συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, απεικόνιση και ερμηνεία πληροφοριών με γεωγραφική αναφορά που αφορούν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει εξειδεικευμένες γνώσεις σχετικά με ραγδαία εξελισσόμε­νες τεχνολογίες αιχμής που αφορούν τις περιοχές της Γεωματικής και της Γεωπληροφορικής, όπως

· δορυφορικός εντοπισμός υψηλής ακρίβειας και δορυφορική πλοήγηση - συστήματα GNSS

· επεξεργασία και διαχείριση 3D δεδομένων και μοντέλων επιφανείας, 3D χαρτογράφηση, αναπαράσταση και οπτικοποίηση του χώρου

· παρακολούθηση μεταβολών της γεωμετρίας και του βαρυτικού πεδίου της Γης

· συλλογή 3Dχωρικών δεδομένων με χρήση δορυφορικών, εναέριων και επίγειων ψηφιακών αισθητήρων (κοινέςψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και αεροφωτομηχανές, συστήματα mobile mapping, καταγραφές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV, δορυφορικοί αισθητήρες, συστήματα ραντάρ, LIDAR, σαρωτές laser), μετασχηματισμός και συγχώνευση δεδομένων από διαφορετικές πηγές

· αυτοματοποιημένες μέθοδοι επεξεργασίαςκαι ανάλυσης εικόνας

· διαχείριση, περιγραφή, αναπαράσταση, ανάλυση και αλληλεπίδραση ποσοτικών, ποιοτικών και σημασιολογικών χωρικών δεδομένων και φαινομένων (γεωγραφικών πληροφοριών)

· προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

Η διαδικασία εκπαίδευσης στο ΠΜΣ περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις /ασκήσεις πεδίου, μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, εκπόνηση μελέτης (project) σε σύνδεση με τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου «Γεωχωρικής Τεχνολογίας». Στόχος είναι ταυτόχρονα η θεωρητικήεμβάθυνση και η διεύρυνση των δεξιοτήτων των φοιτητών με την αν­τι­με­τώ­πι­ση απαιτητικών πραγματικών εφαρμογώνμέσω των σύγχρονων προσεγγίσεων και τεχνολογιών της Γεωματικής/Γεωπληροφορικής. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι εξοικειωμένοι, θεωρητικά και πρακτικά, με όλες τις σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες και μεθόδους, και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να αντιμετωπίσουν όλες τις σχετικές εφαρμογές Γεωματικής/Γεωπληροφορικής που εμπλέκονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο επίλυσης τεχνικών αλλά και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

^ Αρχή Σελίδας