Ανακοινώσεις  
Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ Εαρινού Εξαμ. 2017-2018 (Β' Εξάμηνο) (26/02/2018)
Διάλεξη Β. Γκίκα 24-01-2018 (24/01/2018)
Εξετάσεις Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 (23/01/2018)
Παράταση προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων ανάληψης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (08/12/2017)
Διάλεξη Γ. Βέργου 20-11-2017 (20/11/2017)
 Π.Μ.Σ. Γεωχωρικές Τεχνολογίες 
Διάλεξη Β. Γκίκα 24-01-2018
Σήμερα, Τετάρτη 24-01-2018 και ώρα 17.00 μμ. στο Εργαστήριο Γεωδαισίας - Τοπογραφίας ο κ. Βασίλειος Γκίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα πραγματοποιήσει εισήγηση με θέμα "Εντοπισμός σε κλειστούς & υβριδικούς χώρους: Τεχνικές, τεχνολογίες και πεδία εφαρμογών" στο πλαίσιο του μαθήματος "Τεχνολογίες GNSS & Πλοήγηση" του Α' εξαμήνου του Π.Μ.Σ.

^ Αρχή Σελίδας